http://www.xn--e3co2av8e7d.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

สินค้า

บทความ

ติดต่อเรา

แบบบ้านชั้นเดียวจุดเด่นและจุดด้อย

แบบบ้านชั้นเดียวจุดเด่นและจุดด้อย

   

   เป็นปัญหาของผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างบ้านที่จะต้องมองหาแบบบ้านที่เหมาะสมกับครอบครัว เหมาะสมกับการอยู่อาศัย และงบประมาณ ที่จะต้องพบเจอคือไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกแบบบ้านในลักษณะใดที่จะเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากยังขาดข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการพิจราณาตัดสินใจนั้นเอง ดังนั้นบทความนี้จึงจะได้นำเสนอจุดเด่นและจุดด้อยของแบบบ้านแต่ละประเภทโดยเริ่มต้นจากแบบบ้านชั้นเดียว


*** จุดเด่นของแบบบ้านชั้นเดียว ***

1. ความเหมาะสมสำหรับครอบครัวที่มีหลายวัยโดยเฉพาะมีผู้สูงอายุหรือผู้พิการ
         แบบบ้านชั้นเดียวมีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวที่ ต้องมีผู้สูงอายุอาศัยรวมอยู่ภายในบ้าน เนื่องจากความสะดวกในการเคลื่อนไหวไปในห้องต่างๆนั้นทำได้ง่าย โดยฌพาะการที่ต้องมีการใช้ รถเข็น ซึ่งแบบบ้านชั้นเดียวสามารถตอบสนองได้อย่างดี

2. สะดวกในการอยู่อาศัยมากกว่าบ้านสองชั้น
        เป็นการยากลำบากสำหรับบ้านสองชั้นที่ส่วนมากจะออกแบบห้องนอนไว้ด้านบนและ ห้องครัวไว้ด้านล่าง ซึ่งจำเป็นต้องขึ้น ลงบันไดตลอดทั้งวันซึ่งปัญหาดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นกับบ้านชั้นเดียวซึ่งมี ความสะดวกมากกว่า

3. ง่ายต่อการดูแลและบำรุงรักษา ทำความสะอาด
        แบบบ้านชั้นเดียวมีความโดดเด่นในเรื่องของการบำรุงรักษาและทำความสะอาดที่ ง่ายกว่าแบบบ้านสองชั้น โดยเฉพาะเจ้าของบ้านที่อาจจะค่อนข้างมีอายุ ซึ่งไม่ต้องกังวลกับการซ่อมบำรุงรักษาที่ต้องใช้บันไดเพื่อปีนขึ้นไปยังชั้น สองของบ้าน โดยเฉพาะการซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือการทำความสะอาดภายนอกบ้าน

4. แบบบ้านชั้นเดียว ห้องทุกห้องถูกนำมาจัดเรียงในระนาบเดียวกันทั้งหมด ทำให้เกิดพื้นที่กล่างระหว่างห้องรับแขกและห้องนอน ซึ่งสามารถทำกิจกรรมในครอบครัว เกิดความใกล้ชิดผูกพันธ์ในครอบครัว

5.แบบบ้านชั้นเดียวง่ายต่อการต่อเติมพื้นที่ในภายหลัง
ในกรณีที่ครอบครัวมีการขยายตัวและจำเป็นต้อง ต่อเติมบ้านให้มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนั้น แบบ้านชั้นเดียวมีความเหมาะสมในการต่อเติมในภายหลังเนื่องจากมีโครงสร้าง เดิมที่ไม่ซับซ้อนเหมือนบ้านสองชั้นทำให้การออกแบบต่อเติมและก่อสร้างทำได้ ง่ายกว่า

6. แบบบ้านชั้นเดียวสามารถออกแบบการถ่ายเทอากาศได้ดีกว่าเนื่องจากการก่อสร้างในระนาบเดียว แบบบ้านชั้นเดียวจึงสามารถออกแบบให้มีการถ่ายเทอากาศได้ดีกว่าแบบบ้านสองชั้นหรือสามชั้น

7. แบบบ้านชั้นเดียวสามารถลดความดังของเสียงได้ดีกว่าบ้านสองชั้น
         มีผลการวิจัยบ่งบอกว่าหากคุณต้องการพักผ่อนในชั้นที่สองของบ้านสองชั้นซึ่ง ชั้นล่างกำลังเปิดดูโทรทัศน์เสียงดัง คุณจะได้ยินเสียงรบกวนในห้องนอนชั้นบนได้อย่างชัดเจนมากกว่าในห้องที่อยู่ใน ระดับพื้นเดียวกัน

*** จุดด้อยของแบบบ้านชั้นเดียว ***


1. แบบบ้านชั้นเดียวต้องใช้พื้นที่ดินมากกว่าแบบบ้านสองชั้นในจำนวนพื้นที่ใช้สอยที่เท่ากัน 
        เนื่องจากการก่อสร้างในพื้นที่แนวราบ ดังนั้นแน่นอนว่า การใช้พื้นที่ของแบบบ้านชั้นเดียวจะต้องใช้พื้นที่ปลูกสร้างมากกว่าแบบบ้านสองชั้นที่ปลูกสร้างแนวตั้ง อย่างแน่นอน ดังนั้นท่านที่ต้องการปลูกสร้างแบบบ้านชั้นเดียวต้องคำนึงถึงความพอเพียงของที่ดิน และต้องมีการเผื่อระยะร่นไว้ด้วย

2.แบบบ้านชั้นเดียวอาจจะสิ้นเปลืองงบประมาณก่อสร้างมากกว่าแบบบ้านสองชั้น 
       แน่อนนว่าจากการที่แบบบ้านชั้นเดียวเป็นการก่อสร้างในแนวราบดังนั้นในจำนวนพื้นที่ใช้สอยที่เท่ากัน จะต้องใช้จำนวนเสามากกว่าแบบบ้านสองชั้น และหากท่านต้องปลูกสร้างบ้านโดยการตอกเสาเข็มแล้วงบประมาณก่อสร้างก็จะสูงขึ้นอีกมาก รวมถึงจำนวนวัสดุที่ใช้มุงหลังคาที่ใช้มากกว่าบ้านสองชั้นในพื้นที่ใช้สอยที่เท่ากัน

3. แบบบ้านชั้นเดียวเกิดปัญหาความร้อนภายในห้องได้มากกว้า
       แบบบ้านชั้นเดียวส่วนของเพดานจะติดกับหลังคาโดยตรงซึ่งจะเกิดความร้อนสะสมใต้หลังคาและแผ่ความร้อนลงมายังห้องต่างๆได้ง่าย กว่าแบบบ้านสองชั้นซึ่งมีพื้นห้องชั้นบนคอยกระจายความร้อน ดังนั้นการหลีกเลียงความร้อนใต้หลังคาของบ้านชั้นเดียวจำเป็นต้องมีการใช้ฉนวนกันความร้อน แผ่นสะท้อนความร้อน หรือการเปิดช่องหลังคาเพื่อระบายความร้อนออกจากใต้หลังคา

4. แบบบ้านชั้นเดียวเสียงกับภัยน้ำท่วมและความชื้น
       เนื่องจากการปลูกสร้างของแบบบ้านชั้นเดียวที่มีพื้นห้องไม่สูงห่างมากจากพื้นดิน ดังนั้นปัญหาความชื่้นของผิวดินสามารถสร้างปัญหาให้กับโครงสร้างของตัวบ้านได้ โดยเฉพาะบ้านที่ผิวดินติดกับพื้นห้อง ปัญหาดังกล่าวเช่น ราที่ขึ้นตามผนังห้องที่เกิดจากการดูดซับความชื่นจากผิวดินขึ้นมา นอกจากนั้นยังมีปัญหาของปลวก รวมทั้งการปลูกบ้านชั้นเดียวไม่สามาถป้องกันปัญหาน้ำท่วมได้  การแก้ปัญหาดังกล่าว อาจจะทำได้โดยการสร้างแบบบ้านชั้นเเดียวในลักษณะยกพื้นให้สูงห่างจากพื้นดิน 1-1.5 เมตร ซึ่งจะทำให้ลดปัญหาดังกล่าวได้


   บทความที่กล่าวมาอาจจะช่วยให้ท่านได้ใช้ในการพิจารณาในการเลือกปลูกสร้างที่อยู่อาศัยของท่านได้ ส่วนข้อมูลจุดเด่นจุดด้อยของแบบบ้านสองชั้น ก็จะเป็นการกลับจุดเด่นจุดด้อยกับแบบบ้านชั้นเดียวนั้นเอง

ที่มา : http://www.thaihomeplan.com/index.php/บทความเรื่องบ้าน/57-แบบบ้านชั้นเดียวจุดเด่นและจุดด้อย.html

view
view