http://www.xn--e3co2av8e7d.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

สินค้า

บทความ

ติดต่อเรา

ชนิดของขนแปรง

ชนิดของขนแปรง

ชนิดของขนแปรง

โดยทั่วไปแล้วขนแปรงที่เราสามารถนำมาใช้ในงานทำความสะอาด งานขัด ปรับผิว ลบครีมคมชิ้นงาน หรืองานอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันนี้ มีอยู่ 3 กลุ่ม ดังนี้

1. ขนไนล่อน Synthetic Bristle 
จะประกอบไปด้วย ขนแปรง PA6 PA66 PA610 PA612 PP PBT PTFE PET และขนแปรงไนล่อนชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ซึ่งขนแปรงแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป ท่านสามารถดูคุณสมบัติการทนทานต่อสารเคมี โดยดูได้จาก CHEMICAL RESISTANCE at 20 °C

ขนไนล่อน 
มีคุณสมบัติ ที่ดีในการ ป้องกันการขูดขีด มีความแข็งแรงสูง , ยืดหยุ่น และป้องกันสารเคมีได้เป็นอย่างดี. ทำให้เกิดความเมื่อยล้าขึ้นที่ขนแปรงได้ง่ายเนื่อง จากต้องรับน้ำหนัก ที่มากขึ้น. ขนไนล่อนมีคุณสมบัติที่ดีมาก ในการทนการเสียรูป ที่เกิดขึ้นจากความร้อน, ขนไนล่อนมีแนวโน้มที่ สามาถรใช้งานขณะที่มีความร้องสูงได้ดี

คุณลักษณะเฉพาะของขนไนล่อน คือมีทั้งขนตรง และ ขนหยัก, สามารถเลือกขนาดขนแปรง หรือสีได้ โดยขนาดขนแปรงมีตั้งแต่ขนาดเล็ก 0.08 - จนถึง 2.5 มิลลิเมตร 

ประเภทขนสังเคราะห์ในกลุ่มไนล่อนแยกออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ 
- ขนไนล่อน 6 : ขนแปรงคุณภาพ ราคาไม่แพง สามารถใช้ได้กับหลายลักษณะงาน 

- ขนไนล่อน 6.6 : ขนแปรงคุณภาพสูง สามารถใช้ได้ทั้งลักษณะงานที่เปียก หรือ แห้ง มีความยืดหยุ่นตัวสูง ป้องกันการกัดกร่อนได้ดี ทนความร้อนได้ดีกว่าไนล่อนเกรด 6 

- ขนไนล่อน 6.10 : ขนแปรงคุณภาพสูง สามารถใช้ได้ทั้งลักษณะงานที่เปียก หรือ แห้ง มีความยืดหยุ่นตัวสูง ป้องกันการกัดกร่อนได้ดี ทนความร้อนได้ดีกว่าไนล่อนเกรด 66 ผิวของเส้นขนแปรงจะมีความลื่นและมีความเป็นสปริงตัวสูง 

- ขนไนล่อน 6.12 รุ่นชนิดพิเศษ : คุณภาพดีมาก มีความยืดหยุ่นตัว ดีมากกว่าเมื่อเทียบกับไนล่อน 6.6 ป้องกันการกัดกร่อน ไม่อุ้มน้ำสามารถใช้งานกับสภาวะเปียกและแห้งได้เป็นอย่างดี ในกรณี ที่ต้องใช้งานเปียกรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ดีที่สุดสำหรับไนล่อน 

- ขนไนล่อนที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ : เป็นขนที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อลดหรือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ขนไนล่อนที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ออกแบบมาสำหรับหลากหลายลักษณะงานสามารถป้องกันไฟฟ้าสถิตย์หรือลดไฟฟ้าสถิตย์ได้ทันที่ 

ขนโพลีโพพีลีน (PP) 
ขนแปรงชนิดนี้เหมาะสำหรับงานหลากหลายแบบ สามารถใช้งานในสภาวะเปียกได้เป็นอย่างดี ใช้กับของเหลว เช่น น้ำมัน, สารทำละลาย , เคมี และเป็นขนที่สามารถทนต่อกรดและด่างได้เป็นอย่างดี ไม่เหมาะกับการใช้งานในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง ขนแปรงมีให้เลือกทั้งที่เป็น ขนตรงหรือขนหยัก และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.15 ถึง 1.5 มิลลิเมตร สามารถระบุแบบหรือขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ 

ขนพอลิบิวทิลีนเทเรฟทาเลต (PBT - Polybutylene Terephthalate) : ออกแบบมาเพื่อแทนที่ขนแปรงไนล่อน 6.6 และ 6.12 เนื่องจากมีราคาถูกกว่า สามารถใช้งานได้หลากหลาย ถูกพัฒนาให้มีความสามารถในการทนต่อการขูดขีดมากกว่าขนพีพี ขนแปรงจะมีความเหนียวทนทานมากกว่าวัสดุขนแปรงที่ทำมาจากไนลอน มีความสามารถในการยืดหยุ่นตัวได้ดี ทนต่อสารทำละลาย ป้องกกันการเกิดออกซิเดชั่นทีอุณหภูมิสูง ๆ ป้องกันแสงแดดขณะใช้งานกลางแจ้งได้ดี ความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำ สามารถใช้กับงานน้ำได้ดีกว่าไนล่อน มีให้เลือกทั้งที่เป็น ขนตรงหรือขนหยัก และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.15 ถึง 1.8 มิลลิเมตร

 
       
             
     
 
 
2. ขนไนล่อนที่มีสารขัดพิเศษ Abrasive Bristle 

ขนแปรงไนล่อนที่มีสารขัดพิเศษ 
-เม็ดสารขัดผสมอยู่ในเนื้อขนแปรง 
-มีความเหนียวสูง 
-ทนทานต่อการขัดและไม่ทำให้เกิดประกายไฟ 
-ทนทานต่อสารเคมี 
-ทนทานต่อความชื้น 
-ทนต่อความร้อนได้ดี 

ขนไนล่อนที่มีสารขัดพิเศษ คือส่วนผสมระหว่างไนล่อนและเม็ดสารขัดขนาดต่างๆ เพื่อให้ขนแปรงพิเศษ มีความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานในสภาวะต่างๆ ทั้งสภาวะเปียกและแห้ง ทนต่อการใช้งานกับ ที่สารเคมี. เม็ดสารขัดที่นำมาผสมไม่มีรูปแบบ หมายความว่าไม่ได้เป็นรูปร่างมาตรฐาน สามารถใช้ ในการลบครีบลบคมต่างๆ ที่ต้องการได้

เม็ดสารขัดจะถูกขัดลงบนพื้นผิวของงานที่ต้องการลบครีบคม ต่างๆ ไม่ว่าจะครีบนั้นจะใหญ่หรือเล็ก ขนแปรงมีความหยาบ มีความยืดหยุ่นตัวดี สามารถใช้กับชิ้นงานได้หลากหลายรูปแบบ เป็นคุณลักษณะพิเศษที่ดีของขนแปรง

ขนแปรงไนล่อนที่มีสารขัดพิเศษ ที่ทำจากไนล่อนเกรด 6.12 ซึ่งสามารถใช้กับสภาวะเปียกและแห้ง มีคุณสมบัติดีเยี่ยม. ส่วนขนแปรงไนล่อนที่มีสารขัดพิเศษ ที่ทำจากขนไนล่อนเกรด 6 หรือ 6.6 จะใช้ได้ดีกับสภาวะงานที่แห้ง ทนทานต่อความร้อนต่ำกว่า ซึ่งขนาดของเม็ดส่ารขัดดังกล่าว มีหลากหลายขนาด เรียกได้ว่ามีทุกขนาดใหญ่จนถึงเล็ก (ตั้งแต่ กริด 46 จนถึง กริด 600) เม็ดสารขัดจะผสมอยู่ในขนแปรงคิดโดยน้ำหนักประมาณ 20-40 %. 

เม็ดสารขัดที่ผสมอยู่ในขนแปรงมีหลากหลายชนิดแต่ที่นิยมใช้กันมากมีดังนี้ 
1.) ซิลิกอนคาร์ไบค์ (SC) 
2.) อะลูมิเนียมออกไซค์ (AO) 
3.) เซรามิค (ใช้กับงานละเอียด เม็ดสารขัดมีขนาดเล็กมาก ใช้กับงานระดับไมครอน) ทนทานต่อการสึกกร่อนและมีความแข็งมากกว่าทั้ง SC & AO.
 

(ใส่รูป) 
ซิลิกอนคาร์ไบค์ : มีความแข็ง สามารถใช้ลบครีบคมต่างๆ ได้ดีมากกว่าขนอะลูมิเนียมออกไซค์และ นิยมใช้กับโลหะ. เม็ดซิลิกอนคาร์ไบค์ มีขนาดใหญ่ตั้งแต่ กริด 46 จนถึงขนาดเล็ก กริด 1000 รวมถึงเรามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนแปรงให้เลือก 0.3-1.6 มิลลิเมตร 

(ใส่รูป ) 
อลูมิเนียมออกไซค์ : มีความต้านทานการอัดหรือบีบตัวดีกว่าซิลิกอนคาร์ไบค์ ขนแปรงทนต่อการงอหรือหัก ได้ดีกว่าซิลิกอนคาร์ไบค์ ใช้กับทำผิวสำหรับโลหะที่นิ่ม หรือโลหะอื่นๆที่ต้องการพื้นผิวที่ละเอียด มีขนาดใหญ่ ตั้งแต่ กริด 46 จนถึงขนาดเล็ก กริด 600 และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนแปรง ตั้งแต่ 0.3 ถึง 1.6 มิลลิเมตร
 
   
 
 
3. ขนธรรมชาติ Natural Bristle
คือ เส้นใยที่ได้จากธรรมชาติจริงๆ ได้มาจากทั้งขนสัตว์และขนพืช 

ขนที่ได้จากธรรมชาติ ได้นำมาใช้สำหรับบางลักษณะงาน ซึ่งขนที่ได้จากการสังเคราะห์ไม่สามารถ ใช้งานได้ หรือไม่เหมาะสมที่จะใช้กับงานนั้นๆ ขนธรรมชาติหลัก ๆ มีหลายชนิด เช่น ขนม้า, ขนหมู, ขนหญ้าแทมปิโก้, ขนแกะ และอื่น ๆ สามารถนำมาใช้เพื่องานอุตสาหกรรมได้หลายประเภท 

ขนม้า : ได้มาจากแผงคอม้าหรือหางม้า ซึ่งจะแตกต่างกันที่ความแข็ง และลักษณะรูปร่างทางกายภาพ ขนม้ามีคุณสมบัติที่ดีคือ สามารถขัดเงาหรือทำความสะอาดชิ้นงานที่ต้องการได้โดยไม่ทำให้พื้นผิว เสียหาย. ขนชนิดนี้ดีสำหรับงานปัดฝุ่นหรือทำความสะอาดผงขนาดเล็กต่างๆ .ขนม้าสามารถผสมเข้ากับ ขนชนิดอื่นๆ เช่นขนสังเคราะห์ ขนลวด หรือขนธรรมชาติ ในกรณีที่ต้องการออกแบบพิเศษ เพื่อลักษณะงานเฉพาะของลูกค้า. ขนม้ามีหลายสี เช่น น้ำตาล, ดำ, สีเทาเงิน และ ขาว 

ขนแกะ : ขนชนิดนี้มึความละเอียดมากและนิ่ม ทั้งสีขาวและสีดำ ใช้สำหรับงานที่ต้องการขนสั้นมาก ๆ หรือต้องการขนแปรงนิ่ม ๆ ขนไม่แหลมคม และสามารถเก็บของเหลวได้มาก 

ขนแทมปิโก้ : ลักษณะลำต้นคล้ายต้นว่านหางจระเข้ นิยมปลูกมากในประเทศเม็กซิโก มีคุณสมบัติ เฉพาะตัว คือ สามารถเก็บน้ำได้อย่างดี ทนต่อความร้อนและสารเคมีได้เป็นอย่างดี มีทั้งแบบนุ่ม ไปจนแข็งปานกลาง และจะนิ่มลงอีกเมื่อได้รับน้ำใช้กับงานอุณหภูมิสูงๆได้โดยไม่ละลายแต่ก็จะทำ ให้ไม่มีสี. 

ขนหมู : คือขนที่มีความแข็งและแยกออกจากกันเฉพาะตัว ใช้กับงานทั่วๆไป เช่นขนหมู หรือขนหมูป่า. ขนจำพวกนี้ใช้ทำแปรงเพื่อใช้ในงานศิลปะหรืองานทาสี หรือแปรงแยงท่อ มันสามารถคง รูปร่างและความแข็งได้ดีกว่า เมื่อใช้ไปแล้วเป็นเวลานาน มีทั้งสีเทา, สีดำ (ธรรมชาติ)
 
     
 
 
4. ขนลวดโลหะ Metal Bristle

ขนลวดเหล็ก : ขนลวดคุณภาพ มีคาร์บอนสูง ซึ่งผ่านขบวนการอบชุบแข็งทำให้ลวดมีความเหนียว ทนทานต่อการขัดสูง มีขนาดตั้งแต่ 0.003" (0.08 มม.) - 0.020" (0.50 มม.) 

ขนสเตนเลสเกรด 302 และ 304 : ขนสเตนเลสที่นิยมใช้มี 2 เกรด คือ เกรด 302 และ 304 เกรด 302 ไม่เป็นแม่เหล็ก มีความทนทานสูงมาก ทนทานต่อการกัดกร่อนดีมาก เกรด 304 ใช้กันอยู่กว้างขวาง และมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับเกรด 302. ทั้งเกรด 302 และ 304 ถือว่ามีคุณมบัติเป็นแม่เหล็กน้อยมาก เมือใช้งานขณะที่อุณหภูมิต่ำๆ ใช้ได้ดีกับงานขึ้นรูปโลหะงานเชื่อม. เหมาะกับการใช้งานในสภาวะปนเปื้อนเกิดขึ้น ใช้กับการขัดสเตนเลสสตีล หรือวัสดุกึ่งโลหะ มีขนาดตั้งแต่ 0.003" (0.08 มม.) - 0.020" (0.50 มม.) 

ขนสเตนเลสเกรด 316 : ใช้กับงานที่มีอุณหภูมิสูง ขนแปรงมีความต้านทานแรงดึงสูง รวมถึงใช้กับงานที่มีสารเคมีรุนแรง ซึ่งทนได้มากกว่าเกรด 304. ใช้กับงานที่มีการปนเปื้อนสูงมาก มีขนาดตั้งแต่ 0.003" (0.08 มม.) - 0.020" (0.50 มม.) 

ขนทองเหลืองแท้ : ขนทองเหลืองเป็นโลหะที่ไม่ใช้เหล็ก นุ่มกว่าขนสเตนเลสสตีลและขนลวดเหล็ก ช่วยลดการเกิดปะกายไฟที่เกิดจากการขัด ทนต่อการกัดกร่อน ดีสำหรับงานที่ต้องการขัดพื้นผิว ที่ต้องการความหยาบน้อยๆ มีขนาดตั้งแต่ 0.003" (0.08 มม.) - 0.020" (0.50 มม.) 

ขนฟอสเฟอรัส-บรอนด์ : เป็นโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ทนต่อการกัดกร่อนดีมาก ทนต่อการต่อการขัด ช่วยลดการเกิดปะกายไฟที่เกิดจากการขัด ทนต่อการกัดกร่อนดีกว่ามีความแข็งแรงสูงกว่าทองเหลือง มีขนาดตั้งแต่ 0.003" (0.08 มม.) - 0.020" (0.50 มม.)
 
     
 

ที่มา : http://www.viriyatechnology.com/Bristle01.php

ติดต่อสอบถามอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ใบตัดเหล็ก ใบเจียรเหล็ก 

โทร   :  080-462-5333

Facebook Page  :  https://www.facebook.com/payaradbrand/

Line ID  :  payaradbrandview
view