http://www.xn--e3co2av8e7d.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

สินค้า

บทความ

ติดต่อเรา

ประแจบ๊อก

ประแจบ๊อก


ประแจบ๊อก

viewer.png

ลูกบล็อก(ชุดประแจบล็อก)ชุดประแจบล็อกเครื่องมือนี้ใช้สำหรับขันโบลท์/นัตเข้าหรือคลายออก โดยมีขนาดของลูกบล็อกและด้ามจับที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน
การใช้
เครื่องมือนี้จะนำไปจับยึดบนโบลท์/นัต เพื่อที่จะขันหรือคงายออกด้วยประแจบล็อก
1. ขนาดของลูกบล็อก
มี 2ขนาด ใหญ่และเล็ก
ชิ้นที่ใหญ่สามารถให้แรงบิดได้มากกว่าชิ้นเล็ก
2. ความลึกของลูกบล็อก
มี2ชนิด มาตรฐานและลึกพิเศษ ซึ่งจะลึกกว่ามาตรฐาน 2 หรือ 3 เท่า ชนิดที่ลึกสามารถนำไปใช้กับโบลท์/นัตที่เป็นชนิดที่ใช้กับงานเฉพาะที่ไม่เหมาะสมกับขนาดลูกบล็อกที่เป็นมาตรฐาน
3.ปากลูกบล็อก
มี2ชนิด 6เหลี่ยมและ12 เหลี่ยม สำหรับ6เหลี่ยมจะมีพื้นที่ผิวที่ใหญ่พอที่จะสัมผัสกับโบลท์/นัต ทำให้ยากที่จะทำความเสียหายให้กับโบลท์/นัตได้

ตัวต่อลูกบล็อก(ชุดประแจบล็อก)

การใช้ใช้ตัวเชื่อมต่อเพื่อเปลี่ยนขนาดของตัวต่อลูกบล็อก

ข้อสังเกต:
เมื่อต้องใช้แรงขันสูงๆในการขัน
ไม่ควรที่จะใช้ลูกบล็อกขนาดเล็กขัน เพราะมันจะมีข้อจำกัดของแรงที่จะใช้ในการขันและอาจทำให้ลูกบล็อกเกิดความเสียหาย
1 ตัวต่อลูกบล็อก(ใหญ่ไปเล็ก)
2 ตัวต่อลูกบล็อก(เล็กไปใหญ่)
3 ลูกบล็อกขนาดเล็ก
4 ลูกบล็อกขนาดใหญ่


ข้อต่ออ่อน(ชุดประแจบล็อก)

การใช้

1 ข้อต่อลูกบล็อกแบบนี้ สามารถเคลื่อนไหวไปข้างหน้าข้างหลัง ซ้ายหรือขวาได้ และช่วงข้อของด้ามจับ

2 สามารถปรับเปลี่ยนมุมได้อย่างอิสระ

3 ทำให้เนประโยชน์ต่อการใช้งานในพื้นที่ที่จำกัด

ข้อสังเกต:

1. อย่าใช้ในลักษณะที่ด้ามจับเอียงมากๆ

2.อย่าใช้กับเครื่องมือลม เพราะข้อต่ออาจแยกออกจากกันในขณะเดียวกัน มันไม่สามารถรองรับแรงหมุนได้

และจะทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องมือชิ้นส่วนอะไหล่หรือยานพาหนะได้

ด้ามต่อยาว(ชุดประแจบล็อก)

การใช้
1.สามารถใช้ถอดและเปลี่ยนโบลท์/นัตในตำแหน่งที่ลึกสุด ไม่สามรถเอื้อมถึง

2.ด้ามต่อยาว สามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มระยะให้กับเครื่องมือ เมื่อพื้นที่อยู่ติดหรือแบนราบมากๆ

ด้ามขัน(ชุดประแจบล็อก)การใช้
ด้ามจับชนิดนี้ใช้สำหรับขันและคลายโบลท์/นัตที่ต้องการใช้แรงขันมากๆ

ปากบล็อกปรับมุมได้ เพื่อให้ข้อมุมของด้ามจับสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับประแจบล็อก

ด้ามจับแบบสไลด์ยอมให้ปรับเปลี่ยนความยาวของด้ามจับได้
คำเตือน

ขยับด้ามจับจนเข้าล็อคก่อนที่จะใช้ ถ้ามันไม่เข้าล็อค ด้ามจับอาจจะเลื่อนเข้าออกได้ 

ในระหว่างที่ใช้ ซึ่งจะทำให้ช่างได้รับบาดเจ็บจากการเลื่อนไปมาได้

ด้ามขันแบบเลื่อน (ชุดประแจบล็อก)

การใช้
ด้ามจับชนิดนี้สามารถใช้ได้ 2 อย่างโดยเลื่อนตำแหน่งของด้ามจับ

1.แบบ L : เพื่อเพิ่มแรงบิด

2.แบบ T : เพื่อเร่งความเร็วในการหมุนที่มา : https://dataengine.wikispaces.com

โทร   :  080-462-5333

Facebook Page  :  https://www.facebook.com/payaradbrand/

Line ID  :  payaradbrand


view
view