http://www.xn--e3co2av8e7d.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

สินค้า

บทความ

ติดต่อเรา

“ฆ้อน” หรือ “ค้อน”

“ฆ้อน” หรือ “ค้อน”

“ฆ้อน” หรือ “ค้อน”

เจอคำถามจากกระดานสนทนาของราชบัณฑิตฯ คำว่า “ฆ้อน” กับ “ค้อน” ใช้แตกต่างกันอย่างไร

ซึ่งเป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะ

นักวรรณศิลป์ชำนาญการ (นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง) ให้ข้อมูลไว้ว่า

คำว่า ฆ้อน ที่หมายถึงเครื่องมือไม่มีการยกเลิกใช้ เพราะไม่เคยให้ใช้คำนี้ คำที่เป็นชื่อเครื่องมือที่มีหัวและด้าม สำหรับเคาะ ตอก ตี ทุบ ใช้ว่า “ค้อน” ปรากฏมาตั้งแต่จารึกวัดศรีชุม ด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๖๕-๖๖ แต่ในจารึกเขียนเป็น ฅ๋อน ในความว่า ฅ๋อนตีหางนาคราช

ในพจนานุกรมคำว่า “ค้อน” มีมาตั้งแต่ฉบับอักขราภิธานศรับท์ของ หมอปรัดเล ในพ.ศ. ๒๔๑๖ ส่วนที่พบในหนังสือเก่าใช้คำว่า ฆ้อน เป็นเครื่องมือ อาจเป็นการใช้ที่คลาดเคลื่อน

Credit : http://www.thailibrary.in.th/2014/02/15/hammer/

ติดต่อสอบถามอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ใบตัดเหล็ก ใบเจียรเหล็ก 

โทร   :  080-462-5333

Facebook Page  :  https://www.facebook.com/payaradbrand/

Line ID  :  payaradbrand

view
view