http://www.xn--e3co2av8e7d.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

สินค้า

บทความ

ติดต่อเรา

โหลดแค็ตตาล็อก

ดอกสว่าน

ดอกสว่าน

ชนิดของดอกสว่าน

เกี่ยวกับดอกสว่าน

ดอกสว่านเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกับสว่าน โดยส่วนใหญ่การใช้งานดอกสว่านจะใช้สำหรับงานไม้ งานเหล็ก และงานปูน ดอกสว่านจะมีหลายขนาด และหลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น งานคว้านไม้ งานแย๊กปูน งานเจาะเหล็ก ซึ่งแต่ละงานจะใช้ดอกสว่านต่างชนิดกัน

ชนิดของดอกสว่านตามลักษณะงานที่ใช้

การเลือกใช้ดอกสว่านนั้น เราควรจะเลือกดอกสว่านให้ตรงกับชนิดของงานที่เราทำ เช่น ดอกเจาะไม้ควรใช้สำหรับเจาะไม้ ไม่ควรใช้เจาะเหล็กเพราะจะทำให้หัวดอกสว่านเสียไว วิธีการเลือกซื้อดอกสว่านง่ายๆให้เหมาะกับงานมีวิธีการพิจรณาดังต่อไปนี้

1.ดอกสว่านเจาะปูน และที่เกี่ยวกับงานคอนกรีต

ดอกสว่านเจาะปูนจะมีลักษณะหัวบานๆมีปีกใช้สำหรับเจาะปูน แต่ยังมีดอกสว่านอีกหลายแบบที่ใช้กับงานปูนหรืองานคอนกรีต เช่น ดอกสว่านสำหรับงานแย๊กปูน

2.ดอกสว่านเจาะเหล็ก สำหรับงานเหล็ก

ดอกสว่านสำหรับเจาะเหล็กนั้นที่หัวจะมีลักษณะคมๆ เอาไว้สำหรับเจาะเหล็ก มีทั้งแบบเป็นดอกเหล็ก และดอกเลส(มีความทนทานกว่า) ราคาก็แตกต่างกันตามคุณภาพ โดยดอกสว่านเจาะเหล็กสามารถนำไปเจาะไม้ได้ด้วยโดยส่วนมากจะใช้คู่กับสว่านไฟฟ้า

3.ดอกสว่านเจาะไม้ สำหรับงานไม้

ดอกสว่านสำหรับงานไม้นั้นจะมีหลายชนิดตามลักษณะการใช้งานไม่ว่าจะเป็นงานเจาะไม้ คว้านลูกบิดประตูโดยส่วนใหญ่จะเป็นงานเฉพาะทาง

ลักษณะของดอกสว่าน
1) ก้านดอกสว่าน แบ่งออก 2 ลักษณะ
     - ก้านตรง (Straig Shank) สำหรับดอกสว่านขนาดเล็ก 
     - ก้านเรียว (Tapeer Shank) มีตั้งแตจ่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่

2) ลำตัวดอกสว่าน ลักษณะเป็นเกลียวขวา มีร่องคายเส้นและสันคมตัด (Flute)
    - สันคมตัด ทำหน้าที่ขูดผิวงานให้เรียบ
    - ร่องคายเศษ ทำหน้าที่คายเศษ

3) ปลายจิกดอกสว่าน เป็นส่วนนำเจาะ ประกอบด้วยหน้าคมตัดผิวฟรีและคมขวาง
    - หน้าคมตัด ทำหน้าที่ตัดเศษ
    - ผิวฟรี คือผิวหน้าตัดทั้งหมดที่อยู่หลังคมตัด
    - คมขวาง เกิดจากความหนาของแกนดอกสว่าน ประกอบกับการลับมุุมหลบ

4) กั่นดอกสว่าน สำหรับดอกส่วานก้านเรียว ใช้ขัดตัวกับร่องในเพลาสว่านเพื่อรับกำลังหมุน 

    

Tags : ดอกสว่าน ดอกสว่านโรตารี่

view
view