http://www.xn--e3co2av8e7d.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

สินค้า

บทความ

ติดต่อเรา

ดอกสว่าน

ดอกสว่าน

ชนิดของดอกสว่าน

เกี่ยวกับดอกสว่าน

ดอกสว่านเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกับสว่าน โดยส่วนใหญ่การใช้งานดอกสว่านจะใช้สำหรับงานไม้ งานเหล็ก และงานปูน ดอกสว่านจะมีหลายขนาด และหลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น งานคว้านไม้ งานแย๊กปูน งานเจาะเหล็ก ซึ่งแต่ละงานจะใช้ดอกสว่านต่างชนิดกัน

ชนิดของดอกสว่านตามลักษณะงานที่ใช้

การเลือกใช้ดอกสว่านนั้น เราควรจะเลือกดอกสว่านให้ตรงกับชนิดของงานที่เราทำ เช่น ดอกเจาะไม้ควรใช้สำหรับเจาะไม้ ไม่ควรใช้เจาะเหล็กเพราะจะทำให้หัวดอกสว่านเสียไว วิธีการเลือกซื้อดอกสว่านง่ายๆให้เหมาะกับงานมีวิธีการพิจรณาดังต่อไปนี้

1.ดอกสว่านเจาะปูน และที่เกี่ยวกับงานคอนกรีต

ดอกสว่านเจาะปูนจะมีลักษณะหัวบานๆมีปีกใช้สำหรับเจาะปูน แต่ยังมีดอกสว่านอีกหลายแบบที่ใช้กับงานปูนหรืองานคอนกรีต เช่น ดอกสว่านสำหรับงานแย๊กปูน

2.ดอกสว่านเจาะเหล็ก สำหรับงานเหล็ก

ดอกสว่านสำหรับเจาะเหล็กนั้นที่หัวจะมีลักษณะคมๆ เอาไว้สำหรับเจาะเหล็ก มีทั้งแบบเป็นดอกเหล็ก และดอกเลส(มีความทนทานกว่า) ราคาก็แตกต่างกันตามคุณภาพ โดยดอกสว่านเจาะเหล็กสามารถนำไปเจาะไม้ได้ด้วยโดยส่วนมากจะใช้คู่กับสว่านไฟฟ้า

3.ดอกสว่านเจาะไม้ สำหรับงานไม้

ดอกสว่านสำหรับงานไม้นั้นจะมีหลายชนิดตามลักษณะการใช้งานไม่ว่าจะเป็นงานเจาะไม้ คว้านลูกบิดประตูโดยส่วนใหญ่จะเป็นงานเฉพาะทาง

ลักษณะของดอกสว่าน
1) ก้านดอกสว่าน แบ่งออก 2 ลักษณะ
     - ก้านตรง (Straig Shank) สำหรับดอกสว่านขนาดเล็ก 
     - ก้านเรียว (Tapeer Shank) มีตั้งแตจ่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่

2) ลำตัวดอกสว่าน ลักษณะเป็นเกลียวขวา มีร่องคายเส้นและสันคมตัด (Flute)
    - สันคมตัด ทำหน้าที่ขูดผิวงานให้เรียบ
    - ร่องคายเศษ ทำหน้าที่คายเศษ

3) ปลายจิกดอกสว่าน เป็นส่วนนำเจาะ ประกอบด้วยหน้าคมตัดผิวฟรีและคมขวาง
    - หน้าคมตัด ทำหน้าที่ตัดเศษ
    - ผิวฟรี คือผิวหน้าตัดทั้งหมดที่อยู่หลังคมตัด
    - คมขวาง เกิดจากความหนาของแกนดอกสว่าน ประกอบกับการลับมุุมหลบ

4) กั่นดอกสว่าน สำหรับดอกส่วานก้านเรียว ใช้ขัดตัวกับร่องในเพลาสว่านเพื่อรับกำลังหมุน 

    

Tags : ดอกสว่าน ดอกสว่านโรตารี่

view
view